Unieważnienie umowy kredytu frankowego. W jaki sposób można to zrobić?

Coraz więcej polskich rodzin ma problemy ze spłatą kredytu waloryzowanego kursem CHF. Zaciągnięte przed laty zobowiązania są dużym obciążeniem, nie tylko ze względu na rosnące wciąż miesięczne raty kredytowe, ale także z uwagi na wysokość zobowiązania pozostałego do spłaty, które w wielu przypadkach wciąż przewyższa wartość pierwotnie zaciągniętego kredytu w PLN, a także wartość rynkową nieruchomości. Sprawia to, że frankowicze zostali przywiązani do nieruchomości, której nie mogą sprzedać bez straty. Wielu posiadaczy kredytów frankowych zastanawia się czy przez kilkadziesiąt kolejnych lat będzie musiała spłacać zawyżone raty. Okazuje się, że istnieją realne szanse na unieważnienie umowy kredytowej we frankach i rozliczenie się z bankiem.

Unieważnienie umowy kredytowej – szanse i skutki

W ostatnich latach szereg instytucji krajowych i europejskich orzekło, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowach kredytów frankowych mają charakter niedozwolony. Opinię taką wyraził zarówno polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) jak i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). W ważnym wyroku TSUE z ubiegłego roku w sprawie kredytu państwa Dziubak zawarta została opinia, że polskie sądy mogą unieważniać umowy kredytowe, jeżeli nie da się ich naprawić poprzez wykreślenie niedozwolonych klauzul. Ukształtowało to linię orzeczniczą polskich sądów, które coraz częściej orzekają na korzyść frankowiczów i unieważniają umowy kredytowe. Skutkiem unieważnienia jest uznanie umowy za niebyłą i rozliczenie się kredytobiorcy z bankiem. Jest to rozwiązanie najbardziej korzystne dla posiadacza umowy kredytu frankowego, gdyż może się zdarzyć, że przez kilka lub kilkanaście lat spłaty kredytu oddał on bankowi więcej niż pożyczył, lub że kwota do zwrotu będzie niewielka. 

W jaki sposób można wnioskować o unieważnienie umowy kredytu frankowego?

Aby starać się o unieważnienie umowy kredytu frankowego trzeba złożyć pozew sądowy przeciwko bankowi, w którym należy domagać się unieważnienia umowy ze względu na zawarte w niej klauzule niedozwolone. Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy kancelarii specjalizujących się w sporach z bankami.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *