Kontrola przeciwpożarowa budynków – jak często się ją wykonuje

Stając się właścicielem budynku, zarówno mieszkalnego, jak i tego przeznaczonego na działalność gospodarczą, trzeba zapewnić mieszkańcom, sobie, a także pracownikom w nim przebywającym należyte bezpieczeństwo. Niezależnie od tego, czy instalacja jest już wykonana w momencie nabycia, czy też jest zakładana od nowa, trzeba przeprowadzać kontrolę przeciwpożarową, zgodnie z przepisami. Jak często jest ona konieczna i jakie czynności obejmuje?

Przepisy dotyczące kontroli ppoż

Według przepisów prawa budowlanego, kontrola stanu technicznego budynku, w zależności od jego kubatury powinna się odbywać raz lub dwa razy w roku. Dodatkowo raz na 5 lat powinno przeprowadzać się kontrolę stanu instalacji elektrycznej. Takie działania mają na celu zapewnić bezpieczeństwo. W momencie wybuchu pożaru, osoby przebywające w budynku powinny być przede wszystkim w porę ostrzeżone przed nim, aby sprawnie i na czas przeprowadzić akcję ewakuacyjną. Do środków zabezpieczeń pożarowych można zaliczyć:

  • Urządzenia gaśnicze (stałe i półstałe)
  • System sygnalizacji alarmu pożaru
  • System ostrzegawczy dźwiękowy
  • Urządzenia oddymiające
  • Przeciwpożarowe klapy odcinające
  • Drzwi i bramy przeciwpożarowe
  • Hydranty

Odpowiednie warunki ewakuacji powinny zapewnić osobom przebywającym w budynku jak najszybsze jego opuszczenie.

Czynności wykonywane podczas kontroli ppoż

Czynności ppoż Warszawa obejmują przede wszystkim sprawdzenie drogi ewakuacyjnej, zgodność stanu budynku z projektem, stan budynku w latach poprzednich oraz zgodność rozwiązań narzuconych przez ochronę ppoż. Sprawdzany jest sprzęt gaśniczy, hydranty oraz zaopatrzenie w wodę. Po zakończeniu kontroli, zostaje sporządzony raport, w którym znajdzie się opis stanu faktycznego budynku. Aby usprawnić wykonywane działania, właściciel budynku powinien zapewnić wszelką dokumentację, wymaganą podczas przeprowadzanej kontroli ppoż. Jeśli ma zastzrżenia do przeprowadzonych czynności, może je zgłosić, zanim raport nie zostanie podpisany przez obydwie strony. 

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *