Praca na wysokości wymaga szkolenia

W wielu branżach, zwłaszcza budowlanej, magazynowej, energetycznej i telekomunikacyjnej pracownikom często towarzyszy praca na wysokości. Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej odnośnie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, każda czynność wykonywana powyżej 1 m nad powierzchnią zalicza się do pracy na wysokości.
Osobom wykonującym taki rodzaj pracy pracodawca koniecznie musi zapewnić szkolenia wysokościowe, dzięki którym minimalizuje się niebezpieczeństwa i groźbę wypadków podczas pracy. Na bezpieczeństwo osób często mają wpływ warunki atmosferyczne oraz inne czynniki zewnętrzne. Kurs wysokościowy składa się z części teoretycznej i praktycznej. Wiedza teoretyczna to przede wszystkim wiedza na temat praw pracowniczych i zasad BHP podczas wykonywania prac wysokościowych, informacje na temat budowy, zastosowania oraz używania środków asekuracyjnych.
Podczas szkolenia praktycznego uczestnicy uczą się jak wykorzystać specjalistyczny sprzęt wysokościowy, w którego skład wchodzą: linki i amortyzatory, zatrzaśniki i karabinki, liny asekuracyjne oraz szelki bezpieczeństwa. Duży nacisk podczas kursu kładzie się na elementy bezpieczeństwa chroniące przed upadkiem, do których zalicza się urządzenia samohamowne, kotwiczące i samozaciskowe. Ważną rzeczą jaką daje szkolenie, to umiejętność zabezpieczania się podczas pracy wykonywanej na wysokości w różnorodnych warunkach oraz radzenia sobie w warunkach wypadkowych. Program całego szkolenia dostosowany jest do rodzaju branży i pracy jaką będzie wykonywał pracownik.
W związku z tym, że praca na wysokości jest zajęciem niebezpiecznym, kurs powinien obejmować również zagadnienia związana z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym oraz metody ewakuacji z miejsca wypadku. Często zdarza się że w ramach szkolenia z pierwszej pomocy przedstawiane są całe schematy postępowań w zależności od rodzaju zdarzenia.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *