POZNAJ ALTKOM AKADEMIĘ

O czym mowa?

Mniej więcej od przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, w Polsce następował dynamiczny rozwój sektora IT. Poza pojawieniem się na naszym rynku wielkich graczy z zagranicy, którzy wprowadzali swoje technologie, zaczęły powstawać także rodzime podmioty. Jedna z nich to Altkom Akademia – początkowo spółka zajmująca się integracją systemów informatycznych w przedsiębiorstwach, od ponad 20 lat zaś krajowy lider branży usług szkoleniowych IT, co roku umieszczany na czele rankingów w prestiżowych raportach Computerworld Top 200 i Teleinfo 500. Jakim osiągnięciom i walorom firma zawdzięcza taką pozycję? Co decyduje o jej wiodącej roli?

Szkolenia oparte na koncepcji działania organizacji

Altkom Akademia nie jest po prostu „sklepem ze szkoleniami” – działalność firmy to więcej niż oferowanie niepowiązanych ze sobą, wyizolowanych zajęć. Tworzy ona dojrzałe i złożone środowisko edukacyjne, które, stosując najwyższe i spełniające wymogi międzynarodowej normy jakości ISO 9001: 2015 standardy, kształtuje podstawy technologicznej i biznesowej świadomości oraz profesjonalnej kultury organizacyjnej w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. W ramach specjalnych projektów rozwojowych dokonuje się diagnozy potrzeb klienta oraz jego potencjału, na której podstawie formułowane są odpowiednie i adekwatne ścieżki edukacyjne. Bogate spektrum oferowanych szkoleń, które zawiera cały szereg różnorodnych dziedzin i tematów (dalece wykraczając poza „macierzyste” dla Altkom Akademii technologie informatyczne) zasadza się na koncepcji nowoczesnej organizacji jako złożonego mechanizmu, który składa się z kilku kluczowych aspektów, takich jak struktury, metody działania, zasoby, ludzie i technologie. Sprawne funkcjonowanie organizacji wymaga kompetencji w dziewięciu kluczowych obszarach wiedzy – są nimi Przywództwo, Procesy, Projekty, Finanse, Ludzie, Informacje, Relacje z Klientami, Utrzymanie oraz Rozwój IT. Wykładane w Altkom Akademii zagadnienia są przypisane do tych obszarów – przykładowo, szkolenia z kategorii „Kształtowanie Postaw Pracowniczych” odpowiadają obszarowi „Przywództwo”, natomiast w obszarze „Utrzymanie IT” znajdzie się kategoria „COBIT”. W ten oto sposób, przy zastosowaniu takiego podziału, liczące ponad 1000 szkoleń propozycje Altkom Akademii obejmują całość potrzeb kompetencyjnych w organizacji – prowadzone zajęcia dotyczą tak różnych dziedzin jak umiejętności miękkie, techniki i metodyki zarządzania, księgowość i podatki, prawo pracy, procesy produkcyjne, marketing, sprzedaż i oczywiście szeroko rozumiane technologie informatyczne. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że większość klientów najczęściej decyduje się na wybór szkoleń z takich kategorii jak m.in „Metodyki Tradycyjne”, „Metodyki Zwinne”, „Języki Programowania i Środowiska Programistyczne”, „Komunikacja i Współpraca”, „Bazy Danych” czy „Narzędzia Analityczne i Raportowe”. W każdej kategorii coś dla siebie mogą znaleźć osoby o różnej wiedzy i zaawansowaniu – poszczególne zajęcia są kierowane zarówno do ludzi, którzy chcą poznać podstawy danej technologii albo zagadnienia, jak i tych, którzy coś już na ten temat wiedzą, ale chcą podnieść swoje kwalifikacje opanowując bardziej specjalistyczne wątki. Wiele szkoleń jest objętych formalnymi autoryzacjami strategicznych partnerów Altkom Akademii, którymi są globalne marki IT, czołowi dostawcy technologii oraz właściciele metodyk, m.in. Microsoft, IBM, SAP czy Cisco – dzięki tym autoryzacjom w ramach szkoleń możliwe jest zdawanie egzaminów zapewniających oficjalne certyfikaty zaświadczające o wysokim poziomie zawodowych kompetencji.

Sprawdź

Dzięki nadzorowi niezależnej jednostki certyfikacyjnej ISO, systemowi audytów wewnętrznych, ciągłemu podnoszeniu kompetencji przez 300 wykwalifikowanych trenerów oraz opiniom samych uczestników szkoleń, Altkom Akademia zachowuje najwyższy merytoryczny i organizacyjny poziom świadczonych przez siebie usług. O ich pozytywnej ocenie ze strony uczestników świadczą twarde liczby – jak bowiem pokazują przeprowadzane po zajęciach ankiety ewaluacyjne, 9/10 słuchaczy poleciłoby szkolenia i prowadzących swoim znajomym, do tej pory mury Altkom Akademii opuściło zaś już ponad 600 tys. wzbogaconych o nową wiedzę i umiejętności absolwentów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową https://www.altkomakademia.pl/kategorie-szkolen/ i poznania jej osobiście w którymś z dziewięciu ośrodków szkoleniowych firmy.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *