Ośrodki pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu – Poznań

Alkoholizm jest chorobą, która przybiera u osoby uzależnionej postać wypierania tego problemu. Alkoholicy często sądzą, iż ta choroba ich nie dotyczy i mogą przestać pić, kiedy zechcą. Jest to jednak wielkie złudzenie, zaś popadając w kolejne ciągi alkoholowe, uzależnieni szybciej zbliżają się do śmierci.

Poza dotkliwymi psychosomatycznymi konsekwencjami spożywania alkoholu, istnieją również konsekwencje, które ponosi środowisko uzależnionego. Można tu wymienić cały ich szereg od utraty pracy, rodziny, dachu nad głową po całkowitą marginalizację społeczną. Pozostaje również problem współuzależnienia domowników, a także niekiedy agresji wyzwalanej pod wpływem działania trunku.

Zatem można stwierdzić, iż nałóg alkoholowy jest szkodliwy dla jednostki oraz jej otoczenia. Polskie miasta nie pozostawiają jednak uzależnionych, a także ich rodzin samym sobie. Przykładem jest Poznań. Gdzie można szukać pomocy w tym mieście? Odpowiedź poniżej.

Ośrodki pomocy alkoholowej w Poznaniu

W Poznaniu istnieje wiele miejsc, do których osoba uzależniona lub najbliżsi mogą się zgłosić po pomoc. Oto przykładowe z nich:

  • Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Poznaniu
  • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Punkt Informacyjno-kontaktowy AA
  • Poradnie terapii uzależnień
  • Izba Wytrzeźwień
  • Stowarzyszenia działające na rzecz walki z alkoholizmem
  • Prywatne gabinety leczenia uzależnień
  • Oratoria

Wszystkie wyżej wymienione placówki oferują pomoc na każdym etapie leczenia. Można zatem przeprowadzić w ich asyście detoks alkoholowy, terapię odwykową oraz leczenie ambulatoryjnie. Do podanych miejsc może zgłosić się nie tylko chory, ale również domownicy, którzy ponoszą konsekwencje jego nałogowego picia.

Terapii alkoholowej powinien się poddać chory oraz cała jego rodzina – by leczyć zarówno nałóg, jak i współuzależnienie.

Co jeszcze można zrobić?

By terapia odnosiła pożądane skutki, a także by na nowo scalić rodzinę z problemem alkoholowym, należy kategorycznie wykluczyć spożywanie alkoholu i chorego. Walka z nałogiem jednak nie jest łatwa. Chory codziennie uwikłany jest w pokusę, dlatego warto od niej go uwolnić. Pomoc niesie w tym zabieg zaszycia alkoholowego.

Wszywka alkoholowa Poznań dostępna jest w Centrum Medycznym Alkomedica. Zabieg nie trwa długo, zaś efektami cieszymy się do 12 miesięcy. To czas na efektywną terapię, pracę nad ponownym unormowaniem i organizacją życia domowego, a także rekonwalescencję nadszarpniętego zdrowia.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *