Dlaczego skupiać się na rozwoju osób zarządzających

W dzisiejszych czasach optymalizacja działań prowadzonych w obrębie przedsiębiorstwa wymaga umiejętności zarządzania ludźmi – są one równie ważne, co umiejętności merytoryczne. Osoby zarządzające pełnią istotną rolę w wielu obszarach funkcjonowania zakładu produkcyjnego. Rozwinięte umiejętności interpersonalne są dziś niezbędne na każdym etapie zarządzania, dlatego podczas planowania działań optymalizujących istotne jest skupienie na przełożonych każdego szczebla. Powinni oni posiadać rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz umiejętność budowania relacji ze swoimi zespołami.

Dlaczego skupiać się na rozwoju umiejętności osób zarządzających

Rozwój umiejętności osób zarządzających to istotny czynnik wpływający na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Przełożeni każdego szczebla mają stały kontakt z poszczególnymi jednostkami, dlatego wymaga się od nich profesjonalnego zarządzania pracownikami oraz budowania relacji opartych na szacunku, określeniu zasad współpracy i celu prowadzonych działań pomiędzy pracownikami i interesariuszami. Rozwój osób zarządzających i ich umiejętności interpersonalnych w obrębie jednostek zarządczych w organizacji pozwala na budowanie kompetencji własnych i całego przedsiębiorstwa, co w perspektywie długofalowej niesie za sobą wiele korzyści.

Rozwój umiejętności osób zarządzających – na czym się skupić

Rozwój umiejętności zarządczych ludzi w organizacji buduje się poprzez skupienie się na rozwoju kompetencji oraz budowane systemu motywacyjnego pracowników. Idealny model rozwoju umiejętności osób zarządzających powinien składać się z kilku etapów, takich jak:
• Rozwój kompetencji liderów – powinien być budowany w sposób systemowy, na który składają się pomiar kompetencji, szkolenia, zadania rozwojowe i osiągnięcie oczekiwanego poziomu. Rozwój umiejętności menadżerów to czynnik, od którego zależy efektywność działań organizacji i poziom zaangażowania pracowników, a w efekcie sukces danej firmy.
• Budowanie umiejętności komunikacyjnych kadry kierowniczej – opiera się ono na komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa, na którą składają się dostosowaniu sposobu komunikacji do funkcjonującego systemu, dedykowanych mediów, formalizowaniu komunikacji oraz przygotowaniu pracowników do wykorzystywania dostępnych narzędzi. Równie istotnym aspektem budowania kompetencji komunikacyjnych kadry kierowniczej jest komunikacja z jednostkami zewnętrznymi, a więc zapewnienie komunikacji z uwzględnieniem oczekiwań klientów oraz budowanie zaufania do kompetencji biznesowych danej organizacji.
• Budowanie systemu motywowania i wspierania zespołów pracowników – powinien on być budowany w oparciu o jasno określone oczekiwania pracodawcy wobec poszczególnych jednostek. Optymalne motywowanie pracowników składa się z czynników, takich jak elementy finansowe oparte o precyzyjne wskaźniki określane przez przedsiębiorstwo oraz elementy niefinansowe, takie jak formy wyrażania uznania dla pracowników.
Taki model wdrażania rozwiązań pozwalających na rozwój umiejętności osób zarządzających prowadzi firma Entra Group, która pomaga przedsiębiorstwom we wdrażaniu rozwiązań optymalizacyjnych.

Rozbudowanie kompetencji pracowników zarządzających – dlaczego warto

Rozwój kompetencji liderów, kadry kierowniczej oraz budowanie systemu motywowania pracowników to działania optymalizacyjne, które pozwalają na zwiększenie jakości prowadzonych przez przedsiębiorstwo działań. Rozwój umiejętności osób zarządzających pozwala na uzyskanie korzyści, takich jak:
• poprawa relacji pomiędzy jednostkami zarządzającymi a pracownikami
• pozytywne postrzeganie kadry kierowniczej
• stworzenie standardów kompetencji
• rozwój umiejętności osób zarządzających liderów, którzy potrafią być liderami, zarządzać funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i przewodzić zmianom
• stworzenie zrozumiałego i skutecznego systemu motywacyjnego
• skuteczne zarządzanie i motywowanie pracowników
• zminimalizowanie liczby konfliktów i nieporozumień
• lepsze postrzeganie firmy przez dobrze komunikujących się pracowników

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *