JMM

19 kwietnia 2013 - Adwokatura, - Redakcja MacLawye®'a

jmm
Portal publicystyczny Mec Jerzego Marcina Majewskiego MacLawyer

*

 

Nowa witryna internetowa Łódzkiej Izby Adwokackiej

24 maja 2014 - Adwokatura, Adwokatura w mediach, - Jerzy M. Majewski

Dosłownie przed godziną – podczas Zgromadzenia Łódzkiej Izby Adwokackiej – nastąpiło premierowe odsłonięcie nowej internetowiej witryny Łódzkiej Izby Adwokackiej. Dokładniejsza analiza i wskazanie zalet tej strony wymaga nieco czasu. Ale już pierwsze wrażenie jest doskonałe. Strona podzielona została na dwie strefy. Strefę dla adwokatów i strefę dla klienta. To niezwykle istotne dla kształtowania wizerunku adwokatury ale i dla praktycznej promocji łódzkich adwokatów w lokalnych społecznościach. Strona ma kilka dobrych funkcjonalności; np. niewielki kalendarz przypominający o nadchodzących wydarzeniach. Bez wątpienia jest to obecnie najlepsza ze stron okręgowych rad adwokackich. Serwis Informacyjny Adwokatury Polskiej prowadzony przez Naczelną Radę Adwokacką ma kolejny przykład jak można.

Jerzy M. Majewski
adwokat

Łódzka Izba Adwokacka

Poniżej tekst wstępny z witryny:

Przeczytaj cały artykuł »

 

Adwokaci w AppStore

20 maja 2014 - Adwokatura, Adwokatura w mediach, - Jerzy M. Majewski

Komisja ds. Informatyzacji i Nowoczesnych Technologii działająca przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu stworzyła aplikację na iPhony i iPady mającą ułatwić klientom dostęp do usług prawniczych.

Pełna nazwa aplikacji to: ADWOKAT Mobilny System Pomocy Prawnej. Jest to mobilna wersja strony internetowej www.adwokatura.mobi, dzięki której użytkownicy mogą w ciągu kilku sekund wyszukać kontakt do znajdującego się w najbliższej okolicy adwokata, notariusza czy komornika.

Przeczytaj cały artykuł »

 

Plenum NRA przyjęło do akceptującej wiadomości…

7 maja 2014 - Adw. Jerzy Marcin Majewski, Adwokatura, NRA, - Jerzy M. Majewski

Za dobrych czasów matki partii, państwem naszym kierowała jedyna przewodnia siła. Na jej czele stał pierwszy sekretarz i komitet centralny. Komitet centralny zbierał się na posiedzeniach plenarnych. Przyjęło się wówczas mówić, że zebrało się plenum komitetu. Bieżącą pracą kierowała tzw. egzekutywa. Jak egzekutywa coś postanowiła, to wówczas już siły nie było, żeby to zmienić a plenum wydawało (jak chciało) komunikat, że przyjęło stanowisko egzekutywy do akceptującej wiadomości. Taka akceptująca wiadomość niwiele oznaczała, może poza brakiem sprzeciwu wobec decyzji egzekutywy. Tak mi się te piękne czasy przypomniały (a były piekne z tego prostego i jedynego powodu, że miałem wówczas dwadzieścia lat), gdy usiłowałem dociec jakie jest w końcu stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją znowelizowanego art. 82 kpk dopuszczającego radców prawnych do obron w sprawach karnych.

Przeczytaj cały artykuł »

 

Adwokatura daleko za murzynami

17 kwietnia 2014 - Adwokatura, Adwokatura w mediach, - Jerzy M. Majewski

Afryka – zwłascza jej południe – to region, którym jestem zafascynowany. Południowa Afryka to kraj, który w pewnym sensie stał się moją drigą ojczyną. Jestem zakochany w klimacie Afryki. I w ludziach. Wspominam o tym, bo zabierając się do pisania tego tekstu, zastanawiałem się, czy z uwagi na poprawność polityczną mogę mu nadać taki tytuł jaki mu nadałem.

Przeczytaj cały artykuł »

 

Czy Naczelna Rada Adwokacka polegnie z honorem

Pamiętając treść roty ślubowania adwokackiego; w którym przyrzekamy bronić praw obywatelskich, nie wyobrażam sobie aby Członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej mogli głosować przeciwko skierowaniu wniosku o zbadanie konstytucyjności art. 82 kpk do Trybunału Konstytucyjnego.

Przeczytaj cały artykuł »

 

Porównanie serwisów informacyjnych adwokatów i radców prawnych

31 marca 2014 - Adwokatura w mediach, Artykuły różne, NRA, Palestra, w Poznaniu, - Jerzy M. Majewski

Od wielu lat nie szczędzę słów krytyki wobec polityki informacyjnej (a właściwiej jej braku) Naczelnej Rady Adwokackiej oraz braku jakiegokolwiek pomysłu NRA na kształtowanie wizerunku Adwokatury Polskiej (i adwokata jako zawodu zaufania społecznego) w świadomości społecznej. Problem dostrzeżony został przez Krajowy Zjazd Adwokatury. W uchwale programowej, czytamy:

Przeczytaj cały artykuł »

 

MacWorld/iWorld 2014

27 marca 2014 - Apple dla prawnika, - Jerzy M. Majewski

Dzisiaj 27 marca 2014 r. o godz. 19:00 rozpoczyna się MacWorld/iWorld 2014. relacja na żywo: http://live2.myapple.pl/events/9-macworld-iworld-2014; dla miłośników Apple’a jest to zawsze ciekawe wydarzenie.

 

Minister sprawiedliwości propaguje „umowy śmieciowe”

22 marca 2014 - Artykuły różne, cywilne, Trybuna Sądowa, - Jerzy M. Majewski

Ministerstwo sprawiedliwości pracuje nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania przesyłek sądowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1350). Projektu próżno szukać na oficjalnych stronach internetowych ministerstwa sprawiedliwości

Przeczytaj cały artykuł »

 

W poszukiwaniu sądowych przesyłek

3 marca 2014 - Artykuły różne, Trybuna Sądowa, - Jerzy M. Majewski

Niedoręczone przesyłki, kolejki w punktach pocztwowych i zdezorientowani obywatele. Tak najprościej można określić sytuacje z przesyłkami wysyłanymi przez sądy do adresatów. Chaos to efekt utraty przez Pocztę Polską monopolu na obsługę sądów i prokuratur. Sędziowie alarmują – zdarzają się już pierwsze przypadki odwołanych rozpraw.

Przeczytaj cały artykuł »

 

Brak PESEL’u nie uprawnia do zawieszenia postępowania przed wyznaczeniem rozprawy

28 lutego 2014 - L011 - art. 126 § 2 k.p.c., - Jerzy M. Majewski

Sąd nie może zawiesić postępowania jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy tylko dlatego, że powód nie podał danych pozwalających ustalić numer PESEL czy NIP – orzekł Sąd Najwyższy. Informuje o tym „Dziennik Gazeta Prawna”.

Sąd Najwyższy rozwiał wątpliwości, orzekając że przed doręczeniem pozwu i rozpoczęciem rozprawy sąd nie może zawiesić postępowania na skutek niewskazania przez powoda danych, pozwalających na ustalenie numerów PESEL, Krajowego Rejestru Sądowego czy NIP.

Przeczytaj cały artykuł »

 

Trybuna Sądowa

Kliknij aby otworzyć internetowy portal Trybuny Sądowej

Młoda Palestra

LOBBINGnews