JMM

19 kwietnia 2013 - Adwokatura, - Redakcja MacLawye®'a

jmm
Portal publicystyczny Mec Jerzego Marcina Majewskiego MacLawyer

*

 

Czy Naczelna Rada Adwokacka polegnie z honorem ?

Pamiętając treść roty ślubowania adwokackiego; w którym przyrzekamy bronić praw obywatelskich, nie wyobrażam sobie aby Członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej mogli głosować przeciwko skierowaniu wniosku o zbadanie konstytucyjności art. 82 kpk do Trybunału Konstytucyjnego.

Przeczytaj cały artykuł »

 

Porównanie serwisów informacyjnych adwokatów i radców prawnych

31 marca 2014 - Adwokatura w mediach, Artykuły różne, NRA, Palestra, w Poznaniu, - Jerzy M. Majewski

Od wielu lat nie szczędzę słów krytyki wobec polityki informacyjnej (a właściwiej jej braku) Naczelnej Rady Adwokackiej oraz braku jakiegokolwiek pomysłu NRA na kształtowanie wizerunku Adwokatury Polskiej (i adwokata jako zawodu zaufania społecznego) w świadomości społecznej. Problem dostrzeżony został przez Krajowy Zjazd Adwokatury. W uchwale programowej, czytamy:

Przeczytaj cały artykuł »

 

MacWorld/iWorld 2014

27 marca 2014 - Apple dla prawnika, - Jerzy M. Majewski

Dzisiaj 27 marca 2014 r. o godz. 19:00 rozpoczyna się MacWorld/iWorld 2014. relacja na żywo: http://live2.myapple.pl/events/9-macworld-iworld-2014; dla miłośników Apple’a jest to zawsze ciekawe wydarzenie.

 

Minister sprawiedliwości propaguje „umowy śmieciowe”

22 marca 2014 - Artykuły różne, cywilne, Trybuna Sądowa, - Jerzy M. Majewski

Ministerstwo sprawiedliwości pracuje nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania przesyłek sądowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1350). Projektu próżno szukać na oficjalnych stronach internetowych ministerstwa sprawiedliwości

Przeczytaj cały artykuł »

 

W poszukiwaniu sądowych przesyłek

3 marca 2014 - Artykuły różne, Trybuna Sądowa, - Jerzy M. Majewski

Niedoręczone przesyłki, kolejki w punktach pocztwowych i zdezorientowani obywatele. Tak najprościej można określić sytuacje z przesyłkami wysyłanymi przez sądy do adresatów. Chaos to efekt utraty przez Pocztę Polską monopolu na obsługę sądów i prokuratur. Sędziowie alarmują – zdarzają się już pierwsze przypadki odwołanych rozpraw.

Przeczytaj cały artykuł »

 

Brak PESEL’u nie uprawnia do zawieszenia postępowania przed wyznaczeniem rozprawy

28 lutego 2014 - L011 - art. 126 § 2 k.p.c., - Jerzy M. Majewski

Sąd nie może zawiesić postępowania jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy tylko dlatego, że powód nie podał danych pozwalających ustalić numer PESEL czy NIP – orzekł Sąd Najwyższy. Informuje o tym „Dziennik Gazeta Prawna”.

Sąd Najwyższy rozwiał wątpliwości, orzekając że przed doręczeniem pozwu i rozpoczęciem rozprawy sąd nie może zawiesić postępowania na skutek niewskazania przez powoda danych, pozwalających na ustalenie numerów PESEL, Krajowego Rejestru Sądowego czy NIP.

Przeczytaj cały artykuł »

 

Poczto Polska wróć !!!

27 lutego 2014 - Adwokatura, - Jerzy M. Majewski

Jak donosi serwis informacyjny adwokatury:

Do Naczelnej Rady Adwokackiej wpłynęła propozycja Polskiej Grupy Pocztowej na rozwiązanie problemów związanych z doręczaniem poczty sądowej przez nowego operatora pocztowego.

Przeczytaj cały artykuł »

 

Polegli w Kijowie

21 lutego 2014 - Artykuły różne, - Jerzy M. Majewski

Oni polegli na Majdanie

Przeczytaj cały artykuł »

 

NIE dla PGP

15 lutego 2014 - Artykuły różne, - Jerzy M. Majewski

Z uwagi na fakt, że Polska Grupa Pocztowa w sposób nienależyty wywiązuje się z umowy o doręczanie przesyłek sądowych; w szczególności poprzez:

  • niestabilną częstotliwość doręczeń – przesyłki sądowe i prokuratorskie nie są doręczane codziennie, przychodzą nieregularnie, czasem nawet rzadziej niż raz w tygodniu;
  • niewłasciwe godziny doręczeń – często poczta doręczana jest w godzinach późno popołudniowych,;
  • niewłaściwe awizowanie korespondencji – przyjęty system wynagradzania doręczycieli demotywuje ich w awizowaniu przesyłek pocztowych, przez co dochodzi do sytuacji patologicznych, wielokrotnych prób doręczenia korespondencji, która winna być awizowana po pierwszej nieudanej próbie doręczenia, względnie prób doręczania listów osobom nieuprawnionym do ich odbioru. Zauważonym problemem jest również niedoręczanie drugiego awiza;
  • opóźnienia w doręczaniu sądom zwrotnych poświadczeń odbioru (bądź w ogóle ich niedoręczaniu), co powoduje znoszenie terminów rozpraw;

Przeczytaj cały artykuł »

 

Seremet spotka się z przedstawicielami PGP

15 lutego 2014 - Artykuły różne, Trybuna Sądowa, - Jerzy M. Majewski

Prokuratura Generalna analizuje problemy związane z dostarczaniem przesyłek sądowych – poinformował w czwartek  (30 stycznia) PG Andrzej Seremet. Dodał, że w lutym zebrane zostaną informacje w tej sprawie oraz odbędą się rozmowy z przedstawicielami Polskiej Grupy Pocztowej.

„W Prokuraturze Generalnej monitujemy problemy związane z obecną realizacją przetargu, którego efektem jest to, że Poczta Polska nie jest już doręczycielem tego typu wezwań i zawiadomień.

Przeczytaj cały artykuł »

 

Trybuna Sądowa

Kliknij aby otworzyć internetowy portal Trybuny Sądowej

Młoda Palestra

LOBBINGnews